Her er de bedste og dårligste pensionsselskaber - InsideBusiness (2023)

I år er det meget nemt at vælge de bedste virksomheder og pensionskasser. Der er store variationer i rummet, både i udviklingen i prisen for at være kunde og i den rentabilitet, du får.

Vinderen er naturligvis den spiller, der klarer sig godt på både afkast og omkostninger, for det er ikke sikkert, at der er en sammenhæng mellem afkast og højere omkostninger. Det ses tydeligt på den absolut bedst præsterende i sammenligningen, målt på afkast fra 2017 til 2019. Her er Pædagogernes Pension (PBU) med et afkast på 8 pct. om året, mens omkostningerne pr. kunde er blandt de laveste i branchen, med en ÅOP på 0,6 og hver kunde koster blot 310 kr. i omkostninger om året.

Sådan gør handelsspillere det

InsideBusiness ser nærmere på de bedst præsterende pensionsselskaber i landet. Listen stammer fra Fakta om Pension og er baseret på det gennemsnitlige afkast om året efter omkostninger i perioden 2017-2019. I den kommercielle sektor er AP bedst med 7,2 pct. Efterfulgt af Velliv med 7%, PFA med 6,3, Danica med 6,1 og Topdanmark med 5,3. Skandia likviderer efter fusionen med AP og står på 4,8 pct.

Til sammenligning kom AP Pension, der købte Skandia for et år siden, på en tvivlsom førsteplads med en ÅOP på 1,3 %, branchens højeste. i tilfælde af AP-tilbagetrækning. Tallene dækker over en mindre stigning i omkostningerne som følge af fusionen med Skandia, og AP Pensions omkostning per kunde næsten fordobledes fra 2018 til 2019, fra 874 kr. om året til 1.581 kr. om året.

”Vi var ret åbne over for, at omkostningen per forsikret midlertidigt ville stige for det skandinaviske marked i starten af ​​2019. Men vi forventer også, at antallet falder igen i 2020 og frem. Den midlertidige stigning i omkostningerne er et udtryk for, at AP Pension har investeret for at forblive konkurrencedygtig i fremtiden og konsolidere sig med et opkøb”, forklarer Bo Normann Rasmussen, administrerende direktør i AP Pension.

AP Pensión leverer varen ved returnering

Til gengæld formåede AP Pension faktisk at skabe et rigtig stærkt afkast på 7,2 % om året i 2017-19. Dette er naturligvis efter omkostninger, og er ganske imponerende set i lyset af, at dette tal kun overgås af PBU og PensionDanmark, som begge har markant lavere omkostninger pr.

(Video) These Are the Best and Worst Pension Systems in the World

”Som altid skal man, når man ser på omkostningerne, hvad enten det er omkostningerne pr. forsikringstager eller ÅOP, også huske at se på, hvad man får for pengene. Også her har AP Pensions kunder absolut noget at glæde sig over. Når vi ser tilbage over de sidste tre år, voksede deres opsparing med gennemsnitligt 7,2 % om året efter at have betalt alle udgifter. Det tror jeg, vi kan være tilfredse med,« siger Bo Normann Rasmussen.

Danica kan derimod glæde sig over endelig at blive udkonkurreret af AP Pension målt i ÅOP, hvor Danica ligger på 1,2 pct. Derfor mangler pensionsselskabet Danske Bank kun at få afkastet, da det lige nu ligger næstsidst i 2017-2019 med et afkast på 6,1 pct. efter omkostninger et slag bag deres ærkerivaler PFA med 6,3 pct. Kun Topdanmark Liv klarer sig dårligere end Danica med et afkast på kun 5,3 %, hvis Skandia ses bort fra.

Her er de bedste og dårligste pensionsselskaber - InsideBusiness (1)Funktionsmæssigt ligger Topdanmark også højest med en omkostning per kunde på godt 3000 kr. om året, selvom ÅOP er ret lav blandt kommercielle aktører. Men det skyldes nye it-systemer, som er en stor investering, siger Topdanmark Liv, og omkostningerne bliver ikke væltet over på kunderne, garanterer InsideBusiness-selskabet:

”Vi lægger hovedvægten på langsigtede afkast og har nogle af de laveste investeringsomkostninger på markedet. For en del af målgruppeforskningsgruppen spiller det formentlig en rolle, at vi yderligere reducerer investeringsrisikoen i årene efter pensionering, hvilket påvirker det potentielle afkast over perioden. Til gengæld er målet, at kunderne tidligt i forløbet får højere afkast, så de får en stabil pensionsudbetaling, når de går på pension,« siger Topdanmark Liv i en skriftlig kommentar.

Er det de ekstra omkostninger værd for handelsselskaber?

Analysen, ledet af AFPR-aktuar og pensionsspecialist Jørgen Svendsen, omfatter både kommercielle pensionsselskaber og arbejdsmarkedsforsørgelseskasser. Her er det selvfølgelig interessant at vide, om de generelt meget dyrere kommercielle aktører, som også skal betale aktionærer undervejs, formår at konkurrere med de generelt meget billigere arbejdsmarkedshuse:

Sådan styres virksomhederne på arbejdsmarkedet

På arbejdsmarkedssiden er PBU bedst af alle i 2017-19 med et afkast på 8 pct. om året efter omkostninger foran PensionDanmark med 7,3 procent, Industriens Pension med 6,7 procent. og adgang 6,1 pct.

(Video) The Pension Gamble (full documentary) | FRONTLINE

Industriens Pension kan desuden nyde godt af den absolut laveste pris pr. kunde om året med blot 243 kr.

»Man skal i hvert fald gøre sig klart, om man vil betale prisen for at være kunde hos en kommerciel aktør, hvis man formår at få et billigt pensionsselskab på arbejdsmarkedet. Det er også værd at lede efter virksomheder, der kan give stordriftsfordele videre til kunderne. Hvis virksomheden ikke gør dette, vil det før eller siden påvirke kunderne."

Jørgen Svendsen peger også på, at nogle virksomheder tilsyneladende blindt har søgt alternative investeringer og køber til en for høj pris.

”Det er nemt at se PFA som en aktør, der har valgt at købe alternative eller individuelle virksomheder, hvilket er en dyr handel for kunderne. Det virker lidt som om, at PFA synes, det er sjovt at være en del af ejerkredsen i en stor virksomhed som Danske Bank, selvom det koster en formue i overskud. Nogle aktører skal passe på ikke at miste fokus på at drive et pensionsselskab, der sikrer det bedste afkast til aktionærerne,« siger Jørgen Svendsen med henvisning til, at afkastet nu er på 6,3 procent inklusive aktiekapital.kunde og en meget lav omkostning. base på 0,9 i ÅOP, hvilket er væsentligt mindre end især AP Pensión, som alligevel overstiger afkastet.

Den laveste spiller vinder

En af de spillere, der viser en anden vej denne runde, er PBU, som har det højeste afkast. Herfra er budskabet, at et lille, effektivt team med meget frihøjde producerer de bedste resultater:

“En vinderopskrift er at holde fast i det, du er god til. Det, vi gør, er, at vi har et ret ungt investeringsteam på ni personer, der er gode til at analysere, og så forsøger vi at udnytte en lille, smidig organisation, der træffer beslutninger i farten og ofte befinder sig i perioder med store markedsændringer. . ”, siger Sune Schackenfeldt, direktør i PBU.

Med til historien hører, at PBU foretrækker at investere i aktiver, der kan handles hurtigt for at gøre det nemmere at udnytte markedsuroen. Når det så er sagt, er PBU dog også den næstmest effektive virksomhed i branchen, efter Industriens Pension, der til gengæld er prissat helt ned til 243 kr. per kunde, et markant fald fra sidste år. Det betyder, at PBU også er en anelse mere effektiv end det betydeligt større PensionDanmark, der i årevis har været en af ​​de billigste virksomheder med let stigende omkostninger på 317 kr. pr. kunde om året. Til gengæld klarede PensionDanmark sig godt med et afkast på 7,3 pct. om året i 2017-2019, selvom 2020 ser elendigt ud med negativ ROI: -1,6 pct.

Her er de bedste og dårligste pensionsselskaber - InsideBusiness (2)

(Video) Successfully Managing $80 Billion Dollars Worth of Risk for a Pension Fund (w/ Jim Keohane)

Til sammenligning investerede PensionDanmark også mere end dobbelt så meget per kunde i de dyreste alternative investeringer sammenlignet med PBU.

”Vi er stolte af vores præstationer, især da undervisere ikke får så meget løn. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde så høj et afkast til pensionsopsparere. Vi er også glade for at være en af ​​de billigste virksomheder. Der er ingen tvivl om, at det bliver stadig vigtigere at holde omkostningerne nede, hvis renterne som forventet falder til f.eks. 2%. efter år. Så det er ærgerligt, hvis halvdelen går til omkostninger,” siger Sune Schackenfeldt.

Sampension fortsætter med at skuffe

Et andet arbejdsmarkedspensionsselskab, der er godt omkostningsmæssigt, men tvivlsomt i forhold til rentabiliteten, er Sampension. Her er den for perioden 2017-19 lavest blandt virksomhederne på arbejdsmarkedet med 6,1 % afkast efter omkostninger om året og dårligst i år, hvor den havde -2,6 %, hvilket er det absolut laveste i sammenligning.

Ifølge investeringschef Henrik Olejasz Larsen gik flere ting galt hos Sampension.

”Ja, vi valgte at være overvægtige small-cap- og værdiaktier og var derfor ikke så eksponerede over for de amerikanske giganter, der har leveret stærke afkast de seneste år. Desuden valgte vi at øge vores aktieeksponering mod slutningen af ​​året, hvilket viste sig at være dårlig timing."

På den anden side er Henrik Olejasz Larsen ganske tilfreds med resultaterne af alternative investeringer:

”Vi må sige, at vi har klaret os godt her med ejendomme uden megen detail- og butikseksponering. Vi søger også at øge vores eksponering mod ejendomme, der endnu ikke er fuldt ud noteret. Det eneste, der var en ubehagelig oplevelse, er energirelateret."

se flere oplysninger

Pensionsselskabet er i en vanskelig situation. Likvidationer eller store investeringer?

Pensionsadministratorer advarer om alvorlige usikkerheder

Hvor bliver aktierne af efter præsidentvalget?

Finanstilsynet: Priserne på ondsindede forsikringer vil stige

Pensionsbranchen advarer mod at omgå nye SYD-regler

Danske Bank-sagen skader alle banker, pensioner og forsikringsselskaber

Det er den værste hovedpine for pensionskasser

FAQs

Hvilke pensionsselskaber giver det bedste afkast? ›

Afkastene placerer PensionDanmark øverst blandt de danske pensionsselskaber i størstedelen af alderspuljerne. Set over de seneste fem år, er det gennemsnitlige årlige afkast for PensionDanmarks alderspuljer positivt med mellem 4 og 6 pct. ”Enkeltstående år med negative afkast er et vilkår, når man investerer.

Hvilken pensionsordning er den bedste? ›

Industriens Pension og Sampension sluttede 2021 øverst på tronen med det højeste afkast af alle pensionsselskaber i 2021, mens Velliv havde et hårdere år. Set over de seneste tre år topper Danica, mens ærkerivalen PFA er bundproppen.

Hvilket pensionsselskab skal man vælge? ›

Top 5 over pensionsselskabernes årlige afkast fra 2011-2021

AkademikerPension (9,4 pct.) Pædagogernes Pension (8,6 pct.) Sampension (8,6 pct.) PensionDanmark (8,5 pct.)

Hvilket pensionsselskab er billigst? ›

Med en ÅOP på omkring 0,6 pct. er Sampension og pensionskasserne i administrationsfællesskabet blandt de absolut billigste pensionsselskaber målt på omkostninger. ”Rigtig mange danskere har små og store opsparinger stående, som er passive og derfor koster mange penge.

Kan man selv vælge pensionsselskab? ›

Arbejdsgiveren kan derfor frit vælge, hvilket pensionsselskab, der skal administrere ordningen. Ordningen er bundet af de aftaler, der er indgået mellem arbejdsgiveren og de ansatte i virksomheden om, hvordan pensionsordningen skal sættes sammen, og hvad den skal dække.

Hvilket pensionsselskab er det største i Danmark? ›

De største danske pensionsselskaber

I 2020 var de fem største danske pensionsselskaber PFA Pension, Velliv (tidligere Nordea Liv og Pension), Danica Pension (ejet af Danske Bank), AP Pension og PensionDanmark (ejet af bl. a. Fagligt Fælles Forbund (3 F) og DI - Dansk Industri).

Hvor meget skal man have sparet op til pension som 60 årig? ›

80 % af din løn som pensionist

Tommelfingerreglen lyder, at du skal spare så meget op, at dine pensionsudbetalinger svarer til 80 % af den løn, du tjener på arbejdsmarkedet.

Hvor mange penge skal man have som pensionist? ›

Folkepension
EnligGift/ Samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat6.694 kr.6.694 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat7.745 kr.3.963 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat14.439 kr.10.657 kr.
Ældrecheck pr. år før skat19.200 kr.19.200 kr. til hver
1 more row

Hvor meget bør man have i pension? ›

Indbetaler du mellem 10 og 20 procent af din løn til din pensionsopsparing i hele dit arbejdsliv, har du en god mulighed for at opretholde din levestandard, når du går på pension. Har du en stor pensionsopsparing med stor løbende udbetaling, kan du dog blive modregnet i din folkepension.

Hvad koster det at skifte pensionsselskab? ›

Fra den 1. januar 2023 gælder dette gebyr, når du ønsker at overføre værdien af din pensionsordning til et andet pensionsselskab: Overførselsgebyr: 2.050 kr.

Hvilken pension skal man bruge først? ›

Begynd tidligt på din folkepension og livsvarige pensioner

Jeg vil også altid anbefale dig at begynde på din folkepension og andre livsvarige pensioner, så snart du går på pension.

Kan man vælge ikke at betale pension? ›

Der er ikke noget lovkrav om, at din arbejdsgiver skal betale ind til en pensionsordning. Du har derfor kun krav på arbejdsgiverbetalt pension, hvis I har aftalt dette i din ansættelseskontrakt, eller hvis din ansættelse er omfattet af en overenskomst, som indeholder regler om pension.

Hvilket pensionsselskab har de laveste omkostninger? ›

Den nye opgørelse fra Finanstilsynet viser, at det er femte år i træk, at Industriens Pension har haft de laveste administrationsomkostninger i branchen.

Kan man skifte pensionsselskab? ›

Hvis din arbejdsmarkedspension er en firmapension, kan du også flytte pensionen til et andet pensionsselskab eller en anden pensionskasse, når du skifter job. Du kan overføre et beløb til en ny pensionsordning, hvis du er tjenestemand og får et nyt arbejde, hvor du ikke er tjenestemand.

Hvor længe kan man have en aldersopsparing? ›

Hvor længe må jeg indbetale til min aldersopsparing? Du må indbetale til din aldersopsparing indtil 20 år efter, du har nået din pensionsudbetalingsalder. Du må derfor gerne indbetale, når du er blevet folkepensionist.

Hvilke pensioner må man aldrig flytte? ›

Private pensioner kan du flytte, når du har lyst – hvis det nye pensionsselskab vil have dig som kunde. Arbejdsmarkedspensioner og andre pensionsordninger kan du kun flytte ved jobskifte.

Er det bedst at samle sine pensioner? ›

Der er flere fordele ved at samle dine pensioner ét sted: Du sparer omkostninger – og får dermed en større opsparing. Du kan faktisk få flere hundrede tusinder kroner mere til pension, hvis du flytter fra det dyreste selskab. Du kan undgå at betale for forsikringer, du allerede har.

Hvad får man i folkepension i 2023? ›

Vær opmærksom på, at for at du kan få udbetalt folkepension, skal du som minimum være berettiget til at få udbetalt 2.004 kr. (2023) om året i pension, svarende til 167 kr. om måneden.

Hvor langt rækker 1 million i pension? ›

Fordelt over alderdommen bliver en million kroner til 4.800 kr. før skat hver måned resten af livet, hvis man beregner ud fra Finanstilsynets levetidsforventninger og forsikrings- og pensionsbranchens langsigtede forventninger til afkast på formuen.

Hvad koster det at flytte pension fra Danica? ›

Du skal også være opmærksom på, at du ved flytning af din opsparing skal betale ekstra omkostninger. Det koster et gebyr til Danica Pension på 1.825 kroner, som bliver trukket fra din opsparing, inden pengene bliver overført…”

Hvad er den højeste pension? ›

Fra 1. januar 2023 ses der dog bort fra din ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt. Ved fastsættelse af pensionen vurderes gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet. 6.604 kr. 6.604 kr.
...
Førtidspension.
EnligGift/samlevende
Pr. år236.856 kr.201.336 kr.
1 more row
Mar 27, 2023

Hvor meget har den gennemsnitlige dansker i pension? ›

640.000 kr. Det er størrelsen på en gennemsnitlig danskers pensionsformue efter skat i 2021, som er de seneste tal vi har, ifølge Danmarks Statistik. Alligevel er der ret stor forskel på, hvor meget pension man har sparet op, alt efter hvor gammel man er.

Kan det betale sig at spare ekstra op til pension? ›

Betaler du topskat nu, men regner du ikke med at gøre det som pensionist, vil du have stor fordel ved at indbetale ekstra på din pensionsopsparing, hvis du for hele 2022 ellers indbetaler mindre end 75.600 kr. til denne.

Hvor mange penge må man have stående i banken som pensionist? ›

Din likvide formue må 1. januar 2023 højest være 95.800 kroner. Den indtægt, du modtager i slutningen af december til dækning af leveomkostninger i januar, fx folkepension, ATP eller en eventuelt ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt, indgår ikke i opgørelsen af den likvide formue.

Hvor meget må man have i formue for at få boligstøtte? ›

Påvirker min formue boligstøtten? Du kan godt få boligstøtte, selvom du har en formue. Der er ikke en øvre grænse for, hvor stor formuen må være for at få boligstøtte.

Hvilke pensioner bliver ikke modregnet i folkepensionen? ›

Fra 1. januar 2023 vil pensionister ikke længere opleve modregning i pensioner som følge af arbejdsindtægt, hverken i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen indtægt eller som følge af ægtefællens eller samlevers indtægt.

Kan det betale sig at arbejde som pensionist? ›

Skattefrit arbejde

Som folkepensionist har du mulighed for at arbejde uden at skulle betale skat op til et beløb på 12.200 (2023) hvis det arbejde, du udfører, udelukkende er småopgaver for privatpersoner, fx indkøb, rengøring, madlavning, børnepasning, lektiehjælp, havearbejde og småreparationer på boligen.

Hvor stor pension som 60 årig? ›

For en 60-årig i et parforhold i dag, står der i snit 1.700.000 kroner på pensionsopsparingen. I et parforhold har du typisk sparet 33 procent mere op end singler.

Hvad er en god pension? ›

Din udbetaling fra folkepensionsalderen er på pct. af din nuværende løn. For mange danskere, vil det være en god ide, at udbetaling er mellem 60-80 pct. Husk at der er tale om et groft skøn på din pensionsopsparing.

Er min pension stor nok? ›

Vil du opretholde din nuværende levestandard, når du går på pension, skal din samlede indkomst som pensionist som tommelfingerregel ligge på omkring 80 pct. af din aktuelle indkomst. Men har du så sparet nok op i dag for at være på rette kurs mod det mål? Det afhænger naturligvis både af din alder og indkomst.

Hvad er en rimelig pension? ›

Som udgangspunkt er en pensionsopsparing, du har hos din arbejdsgiver, ”rimelig”, hvis den svarer til, hvad der er normalt for dit fag og dit uddannelsesniveau. Fx er overenskomstbestemte pensionsordninger og/eller arbejdsmarkedspensioner ”rimelige”.

Kan man have pension flere steder? ›

Det kan være skønne spildte penge, hvis du har flere pensionsordninger liggende forskellige steder. De små klatpensioner udhules nemlig gradvist af gebyrer og inflation. Du skal især være opmærksom, hvis du har haft ansættelser af kortere varighed, hvor du har haft en overenskomstmæssig pension.

Kan man opsige sin pensionsopsparing? ›

Ønsker du at stoppe indbetalingerne til din ordning, uden samtidig at få den nuværende opsparing udbetalt, skal du blot give os skriftlig besked her. Du kan dog ikke stoppe indbetalingerne til en obligatorisk firmapension.

Hvad kan man få udbetalt når man er 60 år? ›

Når du fylder 60 år, kan du få udbetalt din LD-opsparing. Selve udbetalingsprocessen er enkel. Den opsparing, du har haft stående hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler siden 1980, kan du få udbetalt, når du fylder 60 år. Du kan også lade opsparingen stå, hvis du ikke har brug for pengene nu og her.

Hvad er gennemsnitsalderen for at gå på pension? ›

I 2021 er folkepensionsalderen 66,5 år. Folkepensionsalderen op til 69 år gældende fra 2035 er vedtaget af Folketinget. Folkepensionsalderen fra 2040 og frem viser den forventede udvikling i den gennemsnitlige levetid for en 60-årig. Skønnet i nedenstående tabel er foretaget af Danmarks Statistik i maj 2020.

Kan man trække pension fra i skat? ›

Det samlede årlige fradrag for indbetalinger til ratepension og ophørende livrente kan dog højst udgøre 59.200 DKK i 2022 (60.900 DKK i 2023). Dette er det samlede beløb der kan opnås fradrag for ved indbetalinger til pensionsordninger, der er oprettet i og uden for ansættelsesforhold.

Hvad bliver modregnet i folkepensionen? ›

Hvad bliver modregnet i grundbeløbet? Har du en arbejdsindtægt ved siden af din folkepension, nedsættes grundbeløbet, hvis din indtægt er på mere end 359.200 kroner om året (2023). Grundbeløbet nedsættes med 30 procent af din indtægt ud over 359.200 kroner om året (2023).

Hvem betaler til PFA? ›

Vi bruger lønmodtagers frivillige indbetalingsprocent til at sikre, at vi altid har de korrekte oplysninger på din medarbejder. Kontakt PFA, hvis du indbetaler via Nets InformationsService via OverførselsService og har en medarbejder, der indbetaler frivilligt bidrag – enten som indbetalingsprocent eller beløb.

Hvor mange penge har de danske pensionskasser? ›

Den samlede pensionsformue i danske pensionsselskaber faldt med hele 558 mia. kr. i løbet af 2022 og udgjorde 3.754 mia. kr.

Hvad er forskellen på alderspension og ratepension? ›

Ratepension er en pension med løbende udbetaling, der kan erstatte din løn, når du går på pension. Livslang Pension, også kaldet livrente, er en pensionsforsikring, der giver dig løbende udbetalinger, så længe du lever. Aldersopsparing er en pensionsopsparing, der kan oprettes som privat ordning.

Hvilket pensionsselskab giver det bedste afkast? ›

Afkastene placerer PensionDanmark øverst blandt de danske pensionsselskaber i størstedelen af alderspuljerne. Set over de seneste fem år, er det gennemsnitlige årlige afkast for PensionDanmarks alderspuljer positivt med mellem 4 og 6 pct. ”Enkeltstående år med negative afkast er et vilkår, når man investerer.

Hvor skal jeg samle mine pensioner? ›

PensionsInfo giver dig et samlet overblik over dine pensionsordninger. Du kan beregne din pension ud fra en række forudsætninger, som du selv har mulighed for at ændre. PensionsInfo er et samarbejde mellem offentlige myndigheder, pensionsselskaber, livsforsikringsselskaber, banker og sparekasser.

Hvor lang tid får man pension efter sin død? ›

Bor du sammen med en ægtefælle, registreret partner eller en samlever, der modtager enten folkepension, førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, kan udbetalingen af din ydelse fortsætte i op til tre måneder efter din død. Det kaldes efterlevelsespension.

Hvad må man sætte ind på aldersopsparing i 2023? ›

Indbetaling 8.800 kroner/56.900 kroner i 2023

I 2023 må du betale op til 8.800 kroner på en aldersopsparing. Fra indkomståret syv år før det år, du når folkepensionsalderen, må du indbetale op til 56.900 kroner men under visse betingelser.

Kan man arve en aldersopsparing? ›

Hvem arver din aldersopsparing? Som udgangspunkt vil det være din nærmeste pårørende, der arver din aldersopsparing. Hvem der anses for at være din nærmeste pårørende afhænger dog af, hvornår du har oprettet din aldersopsparing, lavet ændringer i din opsparing, eller om du har fx testamente.

Hvad sker der hvis man indbetaler for meget på aldersopsparing? ›

Har du indbetalt mere end 5.500 kroner året efter, du har startet udbetaling af din ratepension eller livsvarig alderspension, skal du betale en afgift på 40 procent af det for meget indbetalte beløb over 5.500 kroner.

Hvor meget afkast giver pension? ›

Historisk afkast på Høj Risiko og Lav Risiko fondene
ÅrAfkast Høj Risiko FONDAfkast lAV Risiko FOND
201919,62 %4,88 %
2018-6,54 %0,50 %
201713,42 %3,76 %
20167,56 %5,60 %
4 more rows

Er afkast godt? ›

Afkastet viser, hvor god en investering har været. Derfor er afkastet den vigtigste faktor i forbindelse med investeringer. Et afkast kan både være negativt og positivt. En fonds afkast giver et billede af, hvordan fonden har klaret sig, og hvor god investeringen har været.

Hvad kan man forvente i afkast? ›

Hvad kan man forvente i afkast på aktier? Mellem 5-7 procent efter inflation. Det afhænger dog af, hvilke historiske data, som du tager udgangspunkt i. Det er dog ingen garanti for fremtiden.

Kan jeg selv investere min PFA pension? ›

Hvis du gerne selv vil investere

Du Investerer er en investeringsform til dig, der gerne selv vil tage ansvaret for, hvordan din pension bliver investeret. Du har mulighed for at vælge mellem et stort udvalg af forskellige fonde, der bl. a. investerer i aktier, obligationer, ejendomme og råvarer.

Hvor meget bør man have opsparet i pension? ›

80 % af din løn som pensionist

Tommelfingerreglen lyder, at du skal spare så meget op, at dine pensionsudbetalinger svarer til 80 % af den løn, du tjener på arbejdsmarkedet.

Hvor meget har man typisk sparet op til pension? ›

Ifølge Forsikring & Pension har 30-34 årige i gennemsnit sparet 259.764 kr. op i pension, mens 35-39 årige i gennemsnit har 492.745 kr. op i pension. Hvis du er i den sidste aldersgruppe, kan du altså regne med, at du skal have en pension på i omegnen af en halv million kr.

Kan man trække negativt pensionsafkast fra i skat? ›

Ender året ud med, at det samlede afkast er negativt, bliver der beregnet en negativ skat af pensionsafkastet. Den negative skat kan føres frem og modregnes i den skat, der skal betales i senere års positive skat.

Hvor meget betaler man i skat af aktieudbytte? ›

Hvor stor en del af dit udbytte, du skal betale i udbytteskat, afhænger af størrelsen på udbyttet. I 2023 ligger taksten for udbytteskat på henholdsvis 27% og 42%. Får du udbytte for mindre end 58.900 kr. slipper du med den lave sats på 27%, og får du udbetalt mere, skal du af med 42%.

Hvornår skal man eje Mærsk aktie for at få udbytte 2023? ›

A. P. Moller Maersk A/S MAERSK B
ErklæringsdatoEx. udbyttedatoUdbetalingsdato
16-02-202329-03-202331-03-2023
09-02-202216-03-202218-03-2022
11-02-202124-03-202126-03-2021
21-02-202024-03-202026-03-2020
33 more rows

Hvad er klogt at investere i? ›

Investering i aktier er et rigtig godt sted at starte, hvis du er nybegynder. Når du køber aktier i en virksomhed, køber du et lille stykke af virksomhedens fremtidige værdi. Hvis virksomheden stiger i værdi, gør din aktie det samme, og sådan kan du tjene penge på aktier.

Hvad er negativt afkast? ›

Har du lavet en god investering med en aktie, der er steget nogle procent, siden du investerede. Så har du altså et positivt afkast, som betyder, at du har tjent penge på den. Omvendt er det et negativt afkast, hvis aktiens kurs er faldet, siden du investerede, og dermed har du altså tabt penge.

Hvad er en god afkast? ›

Har du et afkast i nærheden af 7 % eller over på dine aktier, så kan du være glad og tilfreds. De 8,6 % er gennemsnittet over de sidste 50 år. Aktierne kræver dog tid og er forbundet med en forholdsvis høj risiko. Et afkast i nærheden af de 4,3 % på obligationer er rigtig godt, men også meget langsigtet.

Hvornår får man udbetalt afkast? ›

Hvornår udbetales udbyttet? Hvis du får udbetalt udbytte af dine investeringer, bliver pengene automatisk overført til din konto. Udbetalingen sker normalt i begyndelsen af året (ultimo januar eller primo februar), hvis du ejer beviser i en udbyttebetalende investeringsfond.

Hvem arver min PFA Pension? ›

Hvis du ikke er gift, er der helt faste regler for, hvem der arver hvad og hvor meget, når du dør. Har du børn eller børnebørn, så går din arv til dem. Hvis du ikke har børn eller børnebørn, vil din arv gå til forældre, søskende eller nevøer, niecer osv.

Hvad er 20% reglen? ›

Hvad er 20%-reglen? 20 %-reglen bevirker, at du via dit pensionsdepot maksimalt må investere 20 % af den samlede værdi på din pension i værdipapirer udstedt af samme selskab. Hvis din pensionsordning udgør 100.000 kr., må du maksimalt investere 20.000 kr. i ét bestemt selskab.

Hvor mange sparer ikke op til pension? ›

Hver fjerde af hele gruppen på 2,5 mio. personer - 630.000 personer - sparer nul kroner op i en arbejdsmar- kedsopsparing eller en individuel pensi- onsopsparing. Af de 630.000 personer, der ikke ind- betaler til pension udover ATP, var ca.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 10/09/2023

Views: 5792

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.