Aktiehandel: Så här köper och säljer du aktier (2023)

Aktiehandel: Så här köper och säljer du aktier (1)
 • Privat
 • dina besparingar
 • aktiehandel

Handel med aktier innebär att köpa eller sälja en aktieandel i ett kommanditbolag. Här ska vi ta en titt på hur aktiehandel fungerar och vad du behöver tänka på när du vill börja investera i aktier.

börja köpa aktier

Läs mer om åtgärder

Hur fungerar börsen?

När du köper eller säljer aktier gör du det på andrahandsmarknaden. Det är vad vi brukar kalla aktiemarknaden. Aktier handlas mellan olika aktieägare, där köpare och säljare kommer överens om ett pris: den så kallade aktiekursen.

Därför köper du inte aktier direkt från det bolag vars aktier du vill köpa, utan du köper dem snarare av någon som vill sälja sina aktier i det bolaget.

Börsen fungerar som samordnare

Det är faktiskt enklare än det låter, för som tur är behöver du inte hitta en säljare för de aktier du vill köpa. Handelsplattformen (börsen) du använder fungerar som moderator och matchar automatiskt köpare och säljare.

Det finns många börser för handel med aktier. Här på Nordea kan du handla aktier på 15 olika marknader, med en av de lägsta mäklararvoden i Sverige.

Se dela skola Mer information om åtgärder

Hur väljer jag rätt aktier?

Till skillnad från fondsparare, där en förvaltare sköter dina investeringar åt dig, måste du som aktiesparare fatta dina egna beslut.

Att välja aktier för din portfölj kan verka svårt, och det finns ingen formel för att välja "rätt aktier". Men för att hjälpa dig välja aktier har vi listat tre saker att tänka på innan du går in på aktiemarknaden. Här kan du också läsa mer omhur man bygger en aktieportfölj.

1. Investera i flera sektorer

Investera i flera sektorer

För att sprida risken så mycket som möjligt är det en bra idé att titta på företag från olika branscher. Olika typer av verksamheter påverkas av olika yttre faktorer. Ett företag som tillverkar läkemedel kommer till exempel att drabbas av något annat än ett företag som tillverkar bilar.

Börja med att fundera på vilka branscher du vill investera i och identifiera sedan de företag du tror på i alla branscher. Ett råd är att läsa hur varje sektors agerande tenderar att bete sig och vad som påverkar dem.

2. På vilka marknader är företagen införda?

3. Undersök enskilda företag

Investera i flera sektorer

För att sprida risken så mycket som möjligt är det en bra idé att titta på företag från olika branscher. Olika typer av verksamheter påverkas av olika yttre faktorer. Ett företag som tillverkar läkemedel kommer till exempel att drabbas av något annat än ett företag som tillverkar bilar.

Börja med att fundera på vilka branscher du vill investera i och identifiera sedan de företag du tror på i alla branscher. Ett råd är att läsa hur varje sektors agerande tenderar att bete sig och vad som påverkar dem.

Vilka marknader finns företagen på?

När du har hittat de företag som ser intressanta ut för dig kan du undersöka vilka marknader de verkar på. Finns de bara i Sverige? Har du verksamhet i andra europeiska länder eller utanför Europa?

Om du investerar i ett företag som är verksamt i många olika länder minskar du din risk jämfört med ett företag som bara verkar i ett land.

Titta närmare på enskilda företag

När du har valt ut några företag som intresserar dig är det en bra idé att undersöka dem individuellt. Se hur företaget har presterat historiskt och vad dess visioner är för framtiden. Här är några frågor att fokusera på:

 • Hur var de senaste kvartals- eller årsrapporterna?
 • Tjänar företaget pengar?
 • Presterar företaget enligt de uppställda förväntningarna?
 • Hur ser företaget på sin adress?

Se även om företaget betalar.aktieutdelning. Han säger att företaget går tillräckligt bra för att han kan betala ut en del av sin vinst till aktieägarna.

Finns det risker med aktiehandel?

Ja, eftersom priset på aktien du köpt kan gå upp och ner finns det alltid en viss risk. Därför finns det ingen garanti för att du får tillbaka pengarna du köpte aktierna för efter att du sålt dem.

Ett sätt att minska risken är att ha en stor portfölj med många aktier i olika sektorer. På så sätt skyddar du dig om värdet på en enskild aktie faller. Därför kommer ditt sparande att påverkas mindre än om du hade investerat dina pengar i ett fåtal företag.

Bolaget kan ansöka om konkurs eller avnoteras.

Det finns också en risk att företaget du köpt aktier i går i konkurs. Då förlorar du alla investerade pengar.

Det kan också hända att ett företag stänger av någon anledning utan att vara i konkurs. Om en aktie avnoteras och inte handlas på någon börs blir den mycket svårare att sälja. Då blir det svårare att få tillbaka det investerade kapitalet.

Det kan finnas många anledningar till att en aktie avnoteras och det är viktigt att du som aktieägare är medveten om orsakerna till avnoteringen.

Om åtgärderna som tas bort är i eninvesteringssparkontoövergår till fritt försvar i enlagerförråd. Om du inte har ett aktievalv öppnas ett automatiskt och dina onoterade aktier flyttas dit.

Du kan läsa mer om onoterade aktier här.

Så handlas aktier i Nordea

Att köpa aktier hos oss är enkelt och prisvärt. Handla aktier från 1 krona och få tillgång till mer än 15 marknader runt om i världen.

Vi rekommenderar att du köper dina aktier inom eninvesteringssparkonto(ISK). ISK är ett konto där du inte behöver betala skatt varje gång du säljer aktier med vinst. Istället betalar du liteschablonskatt för ISKvarje år.

1. Öppna ISK

Börja medöppna en investeringssparbank.

2. Överför pengar till ditt nya ISK

När ditt ISK har aktiverats kommer kontot att synas bland dina andra bankkonton online och i appar. För att handla aktier behöver du föra över pengar till ditt ISK. Detta görs som en vanlig överföring mellan två konton.

3. Köp av aktier

För att köpa aktier, logga in på Internetbank och klicka först på Spara & Placera i toppmenyn. Välj sedan Åtgärder under rubriken Titelsökning till höger. På sidan kan du välja att söka på olika instrument eller till exempel namn.

Du kan också köpa aktier i mobilbanken. Logga in på appen och klicka på Gå till Spara och plats och klicka sedan på Sök och inspiration högst upp i menyn. Klicka på Aktier och sök efter aktienamnet eller ISIN eller bläddra igenom listan.

Du är nu redo att börja köpa aktier på 15 marknader runt om i världen.

Vanliga frågor om aktiehandel

Vilken typ av konto behöver jag för att kunna handla aktier?

För att köpa och sälja aktier hos oss behöver du ett av följande fem konton:

 • Investeringssparkonto (ISK)med lager
 • donationsförsäkring(Framtida kapital) med insättning
 • traditionellt lager, som de kallar ossFörvaringsinstitut för värdepapperstjänster
 • ISK BUSS
 • servicekonto

De två sista kontona är inte längre öppna. Den viktigaste skillnaden mellan de olika kontotyperna avser beräkningen av skatten. Här kan du läsa mer omhur aktier beskattas.

Hur lång tid tar det att få mina pengar efter att ha sålt aktier?

När du säljer aktier och andra värdepapper gäller alltid två dagars avveckling. Det betyder att det tar två arbetsdagar innan pengarna är låsta på ditt aktiekonto och redo att tas ut.

Du kan dock köpa nya aktier från samma konto direkt. Det beror på att den så kallade köpkraften (summan du har på kontot som du kan handla för) fixas direkt.

Vad är skillnaden mellan saldo och tillgänglig för köp?

Saldot är summan pengar på ditt aktiekonto som du kan ta ut när som helst. Det belopp som finns att köpa visar din så kallade köpkraft. Det är mängden pengar du har tillgängligt för att handla aktier.

Köpkraft bokförs direkt på kontot när en aktie köps eller säljs. Ditt saldo däremot tar två arbetsdagar (så kallade clearingdagar) innan det visas på ditt konto.

Varför skiljer sig köpeskillingen från det pris jag köpte aktierna till?

Det beror på att du betalar för enmäkleri(avgift för själva transaktionen) vid handel med aktier. När börsen stänger dras en provision som sedan ingår i köpeskillingen.

Exempel:

Köp: 1 000 aktier för 60 kr styck.

Courtage: 60 000 x 0,0009 (0,09%) = 54 kr

Totalkostnad för aktier: 60 054 kr

Lösenpriset blir då 60 054 kr.

På vilka marknader kan jag köpa och sälja aktier?

Hos oss kan du handla aktier på mer än 15 marknader runt om i världen.

Norden: Helsingfors, Stockholm, Oslo Bears, Köpenhamn

Europa: London Stock Exchange, Euronext Bryssel, Euronext Amsterdam, Xetra Deutsche Börse, Swiss Stock Exchange, Euronext Paris, Milan Stock Exchange, Madrid Stock Exchange, Euronext Lissabon

Nordamerika: New York Stock Exchange, Nasdaq, Toronto Stock Exchange

Om du är intresserad av att handla på en marknad som inte är listad här, vänligen ring värdepappersdisken på 0771–777 333 för att se om du kan handla genom en mäklarfirma.

frågor och svar

Börja handla aktier

Logga in och köp aktier i nätbankÖppnas i ett nytt fönster

Börja spara på aktier Börja köpa aktier
Vad är en handling? Läs mer om vad en aktie är
Handlingar eller handlingar? Vilken sparform passar dig bäst?

Därför att

 • Öppnas i ett nytt fönster
 • Öppnas i ett nytt fönster
 • Öppnas i ett nytt fönster
 • Öppnas i ett nytt fönster
 • Privat
 • dina besparingar
 • aktiehandel

Kontakta oss

 • Stöd för aktiehandel
 • Spärra kort och BankID
 • Hitta en filial och en bankomat Öppnas i ett nytt fönster

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 24/08/2023

Views: 5450

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.